Зелена енергия: революцията във възобновяемите източници

Публикувано на 10/08/2023 от Ирена Петрова | Последна редакция на 10/08/2023 | Видяно 254 пъти

Голяма част от парниковите газове, които покриват Земята и задържат слънчевата топлина, се генерират от производството на енергия (изгаряне на изкопаеми горива за производство на електроенергия и топлина). Изкопаемите горива, като въглища, нефт и газ, са с най-голям принос за глобалното изменение на климата, като на тях се падат над 75% от глобалните емисии на парникови газове и почти 90% от всички емисии на въглероден диоксид.

Научните данни са ясни: за да се избегнат най-тежките последици от изменението на климата, емисиите трябва да бъдат намалени почти наполовина до 2030 г. и да се достигне нулева нетна стойност до 2050 г. За да постигнем това, трябва да прекратим зависимостта си от изкопаемите горива и да инвестираме в алтернативни източници на енергия, които са чисти, достъпни, на изгодна цена, устойчиви и надеждни.

Възобновяемите енергийни източници - които са налични в изобилие навсякъде около нас, осигурени от слънцето, вятъра, водата, отпадъците и топлината на Земята - се възстановяват от природата и не отделят почти никакви парникови газове или замърсители във въздуха. Изкопаемите горива все още представляват повече от 80% от световното производство на енергия, но по-чистите източници на енергия набират все по-голяма сила. Понастоящем около 29% от електроенергията се произвежда от възобновяеми източници.

Ето три причини, поради които ускоряването на прехода към чиста енергия е пътят към здравословна и годна за живот планета днес и за следващите поколения.


Възобновяемите енергийни източници са навсякъде около нас

Около 80% от населението на света живее в страни, които са нетни вносители на изкопаеми горива - това са около 6 милиарда души, които са зависими от изкопаеми горива от други страни, което ги прави уязвими към геополитически сътресения и кризи.

За разлика от тях възобновяемите енергийни източници са достъпни във всички страни и техният потенциал все още не е напълно използван. Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) изчислява, че до 2050 г. 90% от електроенергията в света може и трябва да се произвежда от възобновяеми източници.

Възобновяемите енергийни източници предлагат изход от зависимостта от вноса, като позволяват на държавите да диверсифицират икономиките си и да ги предпазят от непредсказуемите колебания в цените на изкопаемите горива, като същевременно стимулират приобщаващ икономически растеж, нови работни места и намаляване на бедността.


Възобновяемата енергия е по-евтина

Възобновяемата енергия всъщност е най-евтиният вариант за захранване в повечето части на света днес. Цените на технологиите за възобновяема енергия намаляват бързо. Цената на електроенергията от слънчева енергия е спаднала с 85% между 2010 и 2020 г. Разходите за вятърна енергия на сушата и в морето са намалели съответно с 56% и 48%.

Намаляващите цени правят енергията от възобновяеми източници по-привлекателна навсякъде, включително в страните с ниски и средни доходи, откъдето ще дойде по-голямата част от допълнителното търсене на нова електроенергия. С намаляването на разходите съществува реална възможност голяма част от новите доставки на електроенергия през следващите години да бъдат осигурени от нисковъглеродни източници.

Евтината електроенергия от възобновяеми източници може да осигури 65% от общото електроснабдяване в света до 2030 г. До 2050 г. 90% от енергийния сектор може да бъде декарбонизиран, което ще доведе до значително намаляване на въглеродните емисии и ще спомогне за смекчаване на изменението на климата.

Въпреки че разходите за слънчева и вятърна енергия се очаква да останат по-високи през 2022 г. и 2023 г. от нивата преди пандемията поради общо повишените цени на суровините и превозите, тяхната конкурентоспособност всъщност се подобрява поради много по-рязкото увеличение на цените на газа и въглищата, казва Международната агенция по енергетика (МАЕ).


Възобновяемата енергия е по-здравословна

По данни на Световната здравна организация (СЗО) около 99% от хората в света дишат въздух, чието качество превишава допустимите норми и застрашава здравето им, а над 13 милиона смъртни случая по света всяка година се дължат на предотвратими екологични причини, включително замърсяване на въздуха.

Нездравословните нива на фини прахови частици и азотен диоксид произхождат основно от изгарянето на изкопаеми горива. През 2018 г. замърсяването на въздуха от изкопаеми горива е причинило 2,9 трилиона долара здравни и икономически разходи, т.е. около 8 милиарда долара на ден.

По този начин преминаването към чисти източници на енергия, като например вятърна и слънчева енергия, спомага за справяне не само с изменението на климата, но и със замърсяването на въздуха и здравето.

Още статии на тема устойчиво развитие можете да намерите тук.

Бъди в крак с тенденциите в дома и интериора. Информирайте се първи и напълно безплатно чрез:

Стобис 2000 VIP
Строителство на сгради, София
27 извършени проекта
Арсо Строй ЕООД
Покривни услуги, София
6 извършени проекта
"Ванива Строй" ЕООД VIP
Цялостен ремонт, София
48 извършени проекта
DYSIGN
Архитектура и дизайн, София
7 извършени проекта
Тони
Външна изолация, София
3 извършени проекта
Ivan
Боядисване и декорация, София
25 извършени проекта