Основни стъпки при газификацията на Вашия дом с Овергаз

Публикувано на 12/11/2019 от Реклама | Последна редакция на 12/11/2019 | Видяно 6 028 пъти

Ако се интересувате какви са основните стъпки да газифицирате дома си, значи вече знаете предимствата на природния газ и искате да се възползвате от тях. Синьото гориво е икономично, ефективно и екологично.

Стъпка №1

Полезно в този начален етап е да проверите дали има развита газова инфраструктура до жилището Ви. Това може да направите лесно и бързо, благодарение на интерактивната карта на Овергаз.

Стъпка №2

След като вече сте установили, че има мрежа близо до вас, трябва да подадете заявление за присъединяване към газоразпределителната мрежа. Услугата по присъединяване включва изграждане на отклонение от газоразпределителната мрежа до дома Ви и монтиране на разходомер, който отчита потреблението на природен газ. Можете да заявите присъединяването на Вашия дом бързо и лесно онлайн още сега.

Стъпка №3

Следващата стъпка е да подпишете договори за присъединяване и инженеринг и да започнат процесите по проектиране, строителство, доставка и монтаж на уреди, технически надзор и пускане в експлоатация на Вашата индивидуална газова инсталация. Овергаз предлага газово оборудване от най-висок стандарт по отношение на икономичност, качество и надеждност - широка гама от газови котли, бойлери, конвектори, газови печки и котлони, както и иновативни програматори, които позволяват дистанционен контрол на топлинния комфорт във Вашия дом.       

Стъпка №4

За да се изгради газовата инсталация и да се монтират уредите, е необходимо първо да се изготви работен проект, в който се уточняват видът на уредите, местата на монтаж, видът на тръбите и начинът на тяхното полагане в отделните помещения. Обикновено изготвянето на проект на вътрешна газова инсталация отнема 7 работни дни, като в този срок е включено времето за съгласуване на проекта с технически надзор. След одобрение на проекта от Техническия надзор, може да се пристъпи към реалното изпълнение на строително-монтажните дейности. Средният срок за изпълнение на една инсталация е два работни дни. Строителството завършва с технически преглед на Вашите газови уреди и инсталация, който е задължителен и се извършва преди да започне подаването на природен газ в дома. В деня, в който започне подаването на синьо гориво се провежда първоначален инструктаж за работа с уредите на газ.

Овергаз предлага всички тези услуги индивидуално и с договор за комплексно обслужване.        

Можете да заявите и мобилен консултант, който да дойде в дома Ви и да ви съдейства за всички необходими стъпки за газификация.

Бъди в крак с тенденциите в дома и интериора. Информирайте се първи и напълно безплатно чрез:

BORIS - ELECTRIC VIP
Електроуслуги, София
82 извършени проекта
Цони Костов
Електроуслуги, Велико Търново
2 извършени проекта
Тош ремонТ VIP
ВиК Услуги, София
40 извършени проекта
Електро Услуги - Ставрев
Електроуслуги, София
3 извършени проекта
Пламен
Сухо строителство, София
3 извършени проекта
Angel Elektro
Електроуслуги, София
14 извършени проекта

Газификация