Газификацията подобрява качеството на въздуха в градовете

Публикувано на 29/10/2019 от Реклама | Последна редакция на 19/06/2020 | Видяно 6 916 пъти

В навечерието на есента отново сме изправени пред проблема с мръсния въздух и пред дискусиите как да се справим с него. Един от основните причинители е отоплението с твърди горива, заради което нивата на замърсяване започват да се увеличават със застудяването. Когато градусите падат надолу, това е сигурен белег, че работят печките на дърва и въглища.

Замърсяването на въздуха: световен проблем

Отоплението с евтиното, но мръсно гориво, е не само неекологично, но и опасно за здравето, защото причинява белодробни и сърдечни заболявания. Проблемът със замърсяването на въздуха се разглежда в световен мащаб, именно заради негативните последици. По данни на Световната здравна организация* (СЗО) 4.2 милиона души годишно умират преждевременно заради замърсяването на въздуха. 91% от населението на света живее в райони, които не отговарят на допустимите норми на СЗО. България е страната с най-мръсен въздух в Европейския съюз.

Да започнем борбата за по-чист въздух

Едно от средствата за борба със замърсяването на въздуха е битовата газификация. Тя доказано подобрява качеството на атмосферния въздух в населените места. Домакинствата, избрали природен газ, залагат на екологичен и чист енергоизточник. За миналата година фините прахови частици в България са били с близо 26 000 тона по-малко благодарение на клиентите на „Овергаз Мрежи“. Битовите и стопански потребители на компанията са постигнали резултатите, като са заменили неефективните и неекологични енергоизточници, които използват за отопление, подгряване на вода и готвене, с природен газ.

Газифицирайте се и дишайте по-чист въздух!

По данни на Овергаз газификацията намалява със средно 71 тона на ден вредните вещества във въздуха - фините прахови частици, серните и азотните оксиди, въглеродния оксид и летливите органични съединения. Газифицираните клиенти дишат по-чист въздух, но и се наслаждават на чистота, комфорт, удобство, лесен достъп и ниски сметки, в сравнение с въглищата, нафтата, дървата, пелетите, брикетите и електричеството. Газът е по-изгоден от пропан-бутана и над 2 пъти по-евтин от електроенергията и газьола.

Бъди в крак с тенденциите в дома и интериора. Информирайте се първи и напълно безплатно чрез:

Румен Насев VIP
Мазилки, София
ЛЕОН-АЛ
ВиК Услуги, София
93 извършени проекта
Румен Насев VIP
Мазилки, София
Ценко и Сие ЕООД
Цялостен ремонт, София
76 извършени проекта
Линдстрой ЕООД
Плочки и теракот, София
28 извършени проекта
Павел
Боядисване и декорация, София
87 извършени проекта

Газификация