Опитни специалисти при ВиК аварии от Велико Търново