MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES се включва в борбата с глобалното затопляне - първи в света разработиха най-екологичния стаен климатик

Публикувано на 22/04/2019 от Реклама | Видяно 714 пъти

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Thermal Systems, Ltd. – фирма от групата компании на Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), внедри за първи път в света хладилен агент R454C, предоставящ изключително нисък потенциал на глобално затопляне (GWP), в битови климатични системи от клас 2,5 kW. Компанията приложи патентована технология, която оптимизира потока на хладилния агент в топлообменниците. С това се избягват недостатъците на R454C, като например незадоволителни термодинамични характеристики на топлообменниците, породени от факта, че този хладилен агент представлява многокомпонентна смес. Вече е разработен прототип на битов климатик с R454C и MHI е в процес на подготовка на пускането му като масова продукция. Климатикът ще бъде пуснат като начало на европейския пазар, където екологичните регламенти са особено строги.


Стаен климатизатор SRK25ZSX

Хладилният агент R454C е с нулев озоноразрушаващ потенциал ODP (Ozone Depletion Potential) и потенциал на глобално затопляне GWP (Global Warming Potential) 146 (CO2=1). Стойността за GWP е приблизително 1/14 и 1/5 от съответните GWP показатели на широко използваните понастоящем хладилни агенти в битовите климатизатори: R410A (2090) и R32 (675). Цялостното въздействие върху глобалното затопляне (GWP х количество хладилен агент) от новия хладилен агент, използван в прототипа, е 91,3% по-малко от въздействието, което оказват предишни модели на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, предназначени за европейския пазар.*
 

*The top-of-the-line SRK25ZSX-S with a piping length of 5m, which adopts the R410A refrigerant


„Изменението от Кигали“ към Монреалския протокол

През октомври 2016 г. бе подписано „Изменението от Кигали“ към Монреалския протокол, отнасящ се до веществата, разрушаващи озоновия слой. С този акт бяха засилени световните инициативи, насочени към спиране на глобалното затопляне. Изменението е наречено на името на столицата на Руанда, където на специална среща делегатите постигнаха договореност за постепенно намаляване на флуоровъглеводородите (HFC) и веществата, които не разрушават озона, но оказват неблагоприятно въздействие върху глобалното затопляне.** В допълнение, от 2015 г. насам държавите - членки на Европейския съюз (ЕС), постепенно разширяват регламентите, засягащи продажба и употреба на такива вещества, включително HFC, със стойности на GWP по-високи от 150. Разработеният от MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES първи в света битов климатизатор, който използва хладилния агент R454C, е водещ и положителен отговор на тези международни тенденции.

В съответствие със своята визия, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Thermal Systems ще продължи да работи в посока разработване и предлагане на висококачествени и високоефективни продукти, използвайки хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне (GWP), като по този начин допринася за опазване на околната среда по целия свят.

Официален вносител за България на климатици MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Япония, е КОНДЕКС ЕООД.

За по-подробна информация, моля посетете: https://www.mhi.com/news/story/190418.html?fbclid=IwAR3lO0gX7m51B9oYBqZi_Xi7vlO6wP5KCkVRJKbD_pvDSFZbULR_9ETNkrE

**These substances are subject to the terms of both the Montreal Protocol (1987) and the preceding Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985).


За MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Thermal Systems и КОНДЕКС ЕООД

MHI Ltd. e един от основателите и ръководителите на съвременния пазар на хладилно оборудване за дома, офиса и промишлеността. Корпорацията произвежда всичко, свързано с даден отрасъл от промишлеността - от самостоятелни климатици и до климатични системи за цели мегаполиси, обединени в единна мрежа. За да се осигурят комфортни условия за съществуването на съвремения човек, MHI Ltd. ежегодно разработва и внедрява най-новите технологии в производството на климатична техника, които винаги се основават на ефективност, икономичност и безопасност за околната среда.

КОНДЕКС ЕООД е създадена през 1993 г. с основна дейност пълен инженеринг в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Фирмата извършва проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на инсталациите и е сред водещите специализирани фирми в сферата на климатизацията на българския пазар.
КОНДЕКС ЕООД е официален вносител за България на климатици MHI, Япония, прецизна климатична техника STULZ, Германия, и чилъри Thermocold, Италия.