1 оставени мнения от 2 извършени проекти
5.00 от 5

Серьожа Гаврилов преди 16 месеца за Събиране и извозване на строителни отпадъци | София

“Бързи и коректни, дойдоха в уреченото време. Работата се оказа повече, но те отделиха нужното време. След като приключиха с изнасянето на боклуците си почистиха.”

Качена препоръка, Строителство на сгради

“Ел Инста ЕООД издава настоящето удостоверение за качествено изпълнение на фирма Инвистал 2 ЕООД, в уверение на това, че за периода 2014-2015г. на същата бе възложено строително-монтажни дейности на обекти:
Изграждане на двуетажна сграда на две яслени групи и една градинска и изграждане на ел. инсталации.

При извършването на строителните и монтажни работи Ивинстал 2 ЕООД, демонстрира висока прецизност и качествено изпълнение.”

на 17 Sep 2015 от Цветана Гергова

Качена препоръка, Електроуслуги

““Мегатурс-1 ЕООД издава настоящето удостоверение за качествено изпълнение на фирма Ивинстал-2 ЕООД, в уверение на това, че за периода 2010-2011 на същата бе възложено изпълнението на строително-монтажни работи на обекти: Ремонт на преустройство на съществуващи сгради в имот на МК.

Постигнато е качество на реализираната строителна продукция.
Спазване на договорните срокове на изпълнение.
Организация и изпълняване на СМР.
Навременно и без забележки коригиране на дефекти в изпълнените СМР, проявени в гаранционните срокове.””

на 09 Apr 2012 от Инж. П. Василев