1. Озеленяване

По специално в сферата на отводнителни системи, ландшафтен дизайн, напоителни съоръжения, поддръжка на зелени площи, обзавеждане на градини, ландшафтно проектиране, разчистване на тревни площи, всички подкатегории, дренаж, терасиране, изравняване на терен, интериорно озеленяване, фрезоване.


2. Архитектура и дизайн

По специално в сферата на чертане, 3d визуализации. интериорен дизайн, ландшафт.