Добре дошли на бизнес страницата на recontrol


Контрол на достъп до жилищни сгради, асансьори офиси и др. Разработване на микроконтролерни решения за индивидуалните клиентски нужди, като автоматизация, отдалечен контрол, контрол на достъп и др.

Стандартна иконка за категория Контрол и достъп Контрол и достъп е основна сфера на работа.


Район на работа:

Трудов стаж


15 години в сферата на компютърните мрежи, видео наблюдение и алармени системи, 5 години системен администратор и работа на свободна практика

Специализация и квалификация


Елентроника, компютърни мрежи, програмиране, видеонаблюдение