Мнения за MetalPerfect 5.00 от 5

Изработване на подвижни огради за преграждане на част от лаборатория, Железарски услуги | София

“Лесно се комуникираше с тях, изпълниха заданието и бяха ОК с това да го променим, и адаптираме посредата на задачата.” на 20 Mar 2019 от Красимир Милчев.

Качена препоръка, Парапети

“Настоящата референция се издава на екипа на Метал Перфект като положителна оценка и удоволетвореност от извършената работа по монтаж на парапет за достъп на нашия търговски обект на хора със затруднени двигателни функции.” на 07 Feb 2019 от Ваня Недялкова.