Мнения за БУЛМАКС 2012 ЕООД 3.00 от 5

Качена препоръка, Строителство на сгради

“Настоящата референция се издава на Булмакс 2012 ЕООД, гр. София, в уверение на това, че фирмата изпълнява договорните си отношения за изпълнение на довършителни работи в сграда находяща се на: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Люботрън 1
Фирмата изпълнява задълженията си коректно и професионално като спазва всички нормативни изисквания, както и изискванията на възложителя.”
на 23 Mar 2018 от Евгени Андреев.