Добре дошли в бизнес страницата на Диян Николов

Хидроизолация на основи ,сутерени , фундаменти ,подземни части и структури на сгради и съоражения .Хидроизолация на плоски и скатни покриви , покривно водоотводняване и дрениране на дъждовни и подземни води.

Топ дейности:

Разбери повече

Проекти и снимки:

Опит:

Само 13 години.

Специализация и квалификация:

Хидроизолации в жилищното и промишлено строителство.

0879 590 810 | 10:00-18:00