Бизнес снимка на Зелени проекти в MaistorPlus

Добре дошли в бизнес страницата на Зелени проекти

Дейността ни обхваща пълният набор от услугите свързани с проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи. Фирмата предлага: • Ландшафтно проектиране: предпроектно проучване, изготвяне на идеен технически и работен проект, количествено-стойностна сметка и визуализации. • Изграждане (Изпълнение) на проектите за озеленяване. • Поддръжка на зелени площи и растителност на паркове, хотели, жилищни комплекси, търговски центрове и др. • Доставка и засаждане на растителност (храсти, цветя, дървета) • Проектиране и изграждане на поливни системи.

Топ дейности:

Разбери повече

Опит:

От 2013 година се развиваме в сферата на ландшафтната архитектура. Имаме опит в проектирането и изграждането на детски площадки, публични и частни жилищни и търговски площи, хотелски комплекси и атракционни паркове. Интересуваме се от иновативни зелени решения като озеленяване на покриви и вертикални градини, които подобряват качеството на живот като повишават количеството зеленина в живота на населението.

Специализация и квалификация:

Нашите специалисти са ландшафтни архитекти. Придобили са своята квалификация в Лесотехничесния университет в гр. София, където са изучавали редица предмети свързани с разпознаване на растителните видове, технологията на изпълнение на озеленяването на различни обекти както и дизайн и функционалност на различни видове територии.