Масивна иконка за категория Озеленяване

1. Озеленяване

По специално в сферата на интериорно озеленяване, ландшафтен дизайн, напоителни съоръжения, обзавеждане на градини, отводнителни системи, поддръжка на зелени площи, ландшафтно проектиране.


Масивна иконка за категория Архитектура и дизайн

2. Архитектура и дизайн

По специално в сферата на чертане. 3d визуализации, архитектурно проектиране, външен дизайн, интериорен дизайн, ландшафт.


Масивна иконка за категория Геодезически услуги

3. Геодезически услуги

По специално в сферата на gps измервания, кадастър и регулация, картография. геодезическо заснемане, трасирания, измервания и нивелации.