Добре дошли на бизнес страницата на ТЕКТОНИ


Архитектура не е просто дейност… архитектурата е инструмент в правилните ръце. Ние не украсяваме пространства. Ние им вдъхваме живот. Основата на нашата философия е изградена от следните принципи, в които ние вярваме и към които се стремим: - Опростеност в проектирането; - Подход към пространството; - Целенасоченост на дизайна.

Стандартна иконка за категория Архитектура и дизайн Архитектура и дизайн е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.

Албуми и снимки от проекти:


Последни мнения от клиенти:

Поли преди 18 месеца за Преустройство на баня, кухня и дизайн на хол | София

“Студио Тектони извърши професионално проект за частично преустройство с пълен работен проект и идеен проект на друга част от апартамента. Спазиха сроковете и успяха да представят няколко различни визии, за да мога да избера, като предложиха оригинални решения. Дадоха ми и някои полезни съвети и идеи. Бяха коректни и точни.”

Виж всички мнения

Район на работа:

Трудов стаж


Нашият екип е изработил множество архитектурни и интериорни проекти. Ние от "ТЕКТОНИ" предлагаме цялостно инвестиционно и интериорно проектиране, както и интериорен инженеринг. Обхватът на инвестиционния проект се определя в зависимост от типа на проектираната сграда - жилищна, обществена или индустриална. Проектите могат да бъдат разработени в различни фази: идейна, техническа или работна. Обхват на предлаганите услугите включва: - Проучвателни дейности; - Административни дейности; - Изработване на Идеен проект по част Архитектура; - Изработване на подробно техническо задание за проектиране по всички проектни части съвместно с Възложителя за осигуряване на реализация на инвестиционната инициатива; - Изработване на Технически инвестиционен проект, необходим за издаване на разрешение за строеж по необходимите проектни части, съгласно типа на проектираната сграда; - Изработване на инвестиционен проект в Работна фаза – работни чертежи и детайли, необходими за изпълнение на отделните СМР без КМД по част Конструктивна; - Съдействие при провеждане на търгови процедури; - Упражняване на авторски надзор по време на строителството на Обекта; - Допълнителни услуги - Доклад за оценка съответствие на инвестиционния проект, Доклад за оценка на енергийната ефективност; Изготвяне на технически проект по част Газоснабдяване; Изготвяне на технически проекти за Трафопост, Външни кабелни линии (външно ел. захранване), Външно водопроводно и канализационно отклонение. Възможностите за изработка на интериорен проект са две: - изработка на идеен интериорен проект; - изработка на работен интериорен проект. Идейният интериорен проект изразява в най-голяма степен светоусещане на Възложителя и това, което той харесва. За нас е важно да открием, кои са стиловете, които му допадат, кои са любимите му цветове, дали има определена функционалност или мебел, на която държи. Може да ни покажете снимки или визуализации на интериори, които са Ви харесали. Така най-бързо и най-точно ще изясним какво да присъства и кои да са акцентите в идейните предложения, които ще получите. Преди да започнем работа по идейния проект, е нужно да знаем и каква е рамката на бюджета за цялостния ремонт и обзавеждане. Работният проект е основата за всички ремонтни дейности. Изготвят се детайлни и точни чертежи на одобрения от Възложителя идеен проект. Предлагаме и услугата Интериорен инженеринг, услуга ориентирана към Възложители, целящи да постигнат оптимални резултати като качество на крайния продукт от реализирания интериорен проект.

Специализация и квалификация


Нашите проектанти притежават пълна проектантска правоспособност, всеобхватни познания и опит в областта инвестиционното и интериорно проектиране. Освен постоянния колектив от проектанти, фирмата ползва широк кръг от консултанти от различни области – инженери, които са наши дългогодишни доверени партньори с голям опит и доказали се във времето.