Мнения за МЕГИ 3.00 от 5

Качена препоръка, Почистване

“Тя се занимава с поддържането на чистотата в дома ми от май 2013 г. Винаги съм
била много доволна от качеството на почистване, което Меги предоставя. Отнася се
отговорно и се съобразява с изискванията на клиента относно начина на поддържане
на реда в домакинството. На разположение е и в случаи, когато се налага по-мащабно
почистване при смяна на жилище и други подобни ситуации.”
на 07 Nov 2014 от Стоянка Маринова.

Качена препоръка, Почистване

“Миглена Лазарова се отнася изключително сериозно към поетите задължения, извършва работата си много съвестно и качествено, като наред с това се отличава и с голяма коректност и честност.” на 07 Nov 2014 от Мерима Златева.