1. Озеленяване

По специално в сферата на отводнителни системи, ландшафтен дизайн, напоителни съоръжения, поддръжка на зелени площи, обзавеждане на градини, ландшафтно проектиране, интериорно озеленяване.