Какви суми да предвидим за монтаж на дребни елементи - панти, насрещници и автомати?

Какви суми да предвидим за монтаж на дребни елементи - панти, насрещници и автомати?

от Виктория Маринова

Монтажът на дребни елементи е задача, с която всеки опитен майстор може да се справи. Цените за този вид ремонт на дограма са относително ниски. ... Прочети още