Добре дошли на бизнес страницата на Impro


Цялостно проектиране на сгради и съоръжения. Проектиране на улици от градската мрежа и пътища от републиканската мрежа. Комуникационно транспортни планове. Организация на движението. Временна организация на движението. План за безопасност и здраве. План за управление на строителните отпадъци. Пожарна безопасност. Енергийна ефективност. Количествени и стойностни сметки. Становища. Експертизи. Консултации. Съгласуване

Стандартна иконка за категория Архитектура и дизайн Архитектура и дизайн е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.


Район на работа:

Трудов стаж


Фирмата разполага със специалисти проектанти - архитекти и инженери с над 10 годишен опит в сферата на инвестиционното проектиране.

Специализация и квалификация


Проектиране на жилищни, производствени и складови сгради, пътища и улици, както и всички съпътстващи към тях проектни части. Съгласуване, одобряване, контрол.