Бизнес снимка на NikolaiValkanov в MaistorPlus

Добре дошли в бизнес страницата на NikolaiValkanov

Цялостно изграждане на електро инсталации на офис сгради, жилищни сгради, промишлени обекти.Проектиране,изграждане и поддръжка на конвенционални и адресируеми пожароизвестителни системи.Проектиране и изграждане на висококачествено видеонаблюдение за Вашия офис и дом.Проектиране и изграждане на системи за оповестяване и озвучаване.

Топ дейности:

Разбери повече

Опит:

Пет годишен трудов стаж в изграждането на елктро инсталации на жилищни сгради и промишлени предприятия

Специализация и квалификация:

Придобита квалификация:Електроиженер Eлектрически машини, електрически апарати, електротехнологични съоръжения и системи, електротехнически системи за производство, разпределение и потребление на електрическа енергия, възобновяеми енергийни източници, полупроводникови елементи, преобразувателна техника, микропроцесорна техника, информационни системи, числени и статистически методи в електротехниката, западен език, защита на околната среда.