Бизнес снимка на "НИНКОВИ" ЕООД в MaistorPlus

Добре дошли в бизнес страницата на "НИНКОВИ" ЕООД

Фирма "НИНКОВИ" ЕООД извършва измервания на физични фактори на работната среда и ел. безопасност. Фирмата организира и курсове по електробезопасност за придобиване на квалификационни групи. Доставка на електрически материали, изграждане на ел. инсталации, доставка и монтаж на елементи на мълниезащита, доставка и монтаж на пожароизвестителни системи. Кратки срокове и конкурентни цени.

Топ дейности:

Разбери повече

Опит:

15 години в сферата на електрическите услуги.

Специализация и квалификация:

Фирмата се състои от електроинженери, с IV-та и V-та квалификационна група по ел. безопасност.