Добре дошли на бизнес страницата на KATANA Stone


Katana Stone: Красота от естествен камък Защото Вашият проект заслужава висококачествена изработка от естествен камък, подчертаваща хармонията между човек и природа!

Стандартна иконка за категория Каменоделски услуги Каменоделски услуги е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.

Албуми и снимки от проекти:


Night Club Biad

Night Club Biad

При ремонта на нощен клуб БИАД в София бяхме поканени да изработим, доставим и монтираме изделие от оникс. Клиентът показа снимка какво желае да му бъде направено. Проектирахме бар-витрина от оникс която да бъде осветена. След проекта нашата работа включваше да изработим конструкция тип вентилируема фасада на която да бъдат монтирани отделни детайли от оникс като в случая плочите бяха плътно долепени една до друга, без фуга. При пилоните направихме облицовка от цяла фаша-плоча оникс с конструкция от вентилируема фасада

Night Bar

Night Bar

Бар плотът изработихме с гранит Multi-color с подлепка и обработка заобляне. Стъпалата и настилката в общите помещения изработихме и монтирахме плочи по размер от мрамор Афион внос от Турция. Стъпалата към мокрото помещение изработихме от същият мрамор с обработка заобляне. С доставеният мрамор от Турция бяха изработени и положени във ВИП салон по сух под който беше осветен в различни цветове и под със земно влажен разтвор. Облицовахме и колона като декоративен детайл за изпъкване от останалите стени в помещението. Хамамът изработихме, доставихме и монтирахме бял мрамор Rosa Bella от Италия. С мраморът Rosa Bella изработихме фризове за корнизи от масив, облицовка по стени с плочи по размер, плочите по настилката изработихме и положихме с плочи по размер на пода с монтаж на мокър под или така нареченият земно влажен разтвор. Седалките и облегалките бяха изработени в цеха като готови изделия и монтирани на място с бързо стягащо лепило. В хамама каменоделец изработи изделие от масивен мраморен блок корито за чучур.

J&B

Night Club J&B

Проектирахме, изработихме, доставихме и монтирахме детайли от гранит Metallica за получаването на краен продукт мивка в тоалетната на нощно заведение. Повърхностната обработката на граните е ледърфиниш (вода под високо налягане. Където се събират ъглите е под 45 и обработка заобляне. Конструкцията е от елементи за вентилируема фасада и желязна конструкция.


Район на работа:

Трудов стаж


Katana Stone има 15 години опит с проекти за жилища, корпоративни сгради и заведения. Натрупали сме специфично ноу-хау там, където другите тепърва почват да четат.

Специализация и квалификация


ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СКАЛНО-ОБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, СЪЩАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ.