Разберете повече за нас

Строителна фирма "СТРОЙЕФЕКТ" ЕООД е една от водещите строителни компании в региона. Фирмата разполага с отлична собствена материална база, опитен управленски и инжинерно-технически състав и над 20 строителни работници. Тези условия ни позволяват да изпълняваме самостоятелно комплексно строителство от грубия строеж до най-прецизните довършителни работи на конкурентноспособни цени.

Опит:

Проектирането на бъдещите жилища и сгради се изпълнява от професионални и утвърдили се вече проектански екипи. Когато строим ние прилагаме всички съвременни материали и технологии, утвърдили се в европейската строителна практика. За да гарантираме на нашите клиенти минимални разходи за отопление, ние изпълняваме строителството на сградите с топлоизолация до цялата фасада. За водопроводните и отоплителни системи използваме полиетиленови и полипропиленови тръби и елементи, които гарантират сигурност, дълготрайност и екологичност на системите. Използваме най-модерните и надеждни материали за хидроизолация, както и полимерни мазилки за фасади от най-високо качество. За завършеност на сградите използваме ПВЦ дограма от най-високо качество. Освен със строителство на нови сгради ние се занимаваме и с цялостен ремонт и реконструкция на жилища, офиси, магазини и производствени помещения; покупко-продажба на недвижими имоти и други. Строителна фирма СТРОЙЕФЕКТ е специализирана да изпълнява строителни и реставрационни работи на стари възрожденски къщи и на всякакви вид сгради с оригинално конструктивно решение. За какво може да разчитате на нас като клиенти?

 • Гарантирано качество
 • Стриктно придържане към съгласувания план график на срокове и цени
 • Прецизност при осъществяване на проектите
 • Постоянен надзор и контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация
 • Използване на възможно най-добрите методи за ценообразуване и технологии на работа, осигуряващи оптимални цени и оптимално изпълнение на проекта
 • Компетентен, коректен и надежден партньор в лицето на строителна фирма Стройефект

Специализация и Квалификация:

Фирмата е най-добра в:

 • изграждане на ново строителство;

 • архитекрурни решения и проектиране;

 • извършване на всякакъв вид строителни ремонти и довършителни работи (външно и вътрешно);

 • изграждане и направа на басейни;

 • направа на покриви, изолации и др.;

 • каменоделски, дърводелски и железарски услуги;

 • ОвИ, Ел и ВиК инсталации;

 • всякакъв вид реставрационни работи