Защо да заложим на системни покривни решения Тондах

Публикувано на 10/06/2016 от Павлина Георгиева | Последна редакция на 07/07/2016 | Видяно 3 390 пъти

Един покрив е надежден, когато отделните му компоненти са хармонично свързани в цялостна покривна система. Съчетаването на керамични керемиди Тондах с керамични и некерамични аксесоари гарантира здравина, функционалност и перфектно качество на покрива като цяло и на всеки един от елементите му. Изборът на подходящ материал е само малка част от процеса при реновация на стар или строеж на нов покрив. Покривът е цялостна система, за чиято максимална ефективност се прилагат системните решения, запазено ноу-хау на Тондах.

Нормалната работа на покрива е възможна при изграждане на цялостна покривна система, която се състои както от керамични керемиди и аксесоари, така и от начални капаци, вентилационни керемиди, крайни/начални керемиди, подпокривни пародифузни мембрани, носещи и контра летви, снегозадържащи керемиди, некерамични системи за снегозадържане, тройници, четворници и т.н. Съществена роля играе и некерамичният тунинг, предлаган от Тондах. Част от него са различни елементи за вентилация, вентилираща лента под билата за сухия монтаж, защитна мрежа против птици, завършващи алуминиеви лайсни, самовулканизиращи се ленти, скоби за керемиди и капаци, летводържатели, обшивка за комин и други.


Защо да заложим на системни покривни решения Тондах

Основна истина, изповядвана в работата на Тондах, е правото на всеки човек да получи спокойствие, сигурност и щастлив живот под дълговечен и надежден покрив. Неоспорима е ролята на дома и затова грижите, полагани при създаването и поддържането му, е немислимо да се подценяват. Това с особена сила важи и при изграждането или подновяването на покрива, за да може същият да дава нужната ефективна защита.

След запознаването с предимствата на скатния покрив и керамиката, като строителен материал, е важно да се акцентира върху следното:


Ключовата роля на вентилацията

Когато е налице ефективна вентилация на подпокривното пространство, това подпомага работата на покрива като цялостна система. Постоянният вентилационен поток, от стряхата на покрива към билото, едновременно обдухва и охлажда дървената конструкция. Различното оцветяване на керемидите води до разлики в интензивността на нагряването им от слънцето. При по-тъмните цветове керемиди, необходимостта от охлаждане на подпокривното пространство нараства. Вентилацията служи и като естествена топлоизолация, като в допълнение отвежда и водните пари, получавани в резултат от ежедневната човешка дейност под покрива.

Добрата вентилация е възможна, когато се осигури вход и изход на въздуха, както и свободното му движение. Това се постига чрез сух монтаж на капаците при билото, поставяне на вентилационна лента под капаците и монтиране на вентилационни керемиди. Броят им зависи от големината и наклона на покрива, като е важно да се осигури циркулация на въздуха и проветряване на покривната конструкция под керемидите. Допълнителна полза от вентилацията е изсушаването на евентуален конденз, който може да се появи при разлики в дневните и нощните температури в долната част на керемидите.


Предимствата на пародифузната мембрана

Пародифузната мембрана или подпокривното фолио предпазва пространството под покрива от проникване на вода и подпомага свободното отвеждане на естествените пари към канала за вентилация на пространството под покривното покритие. Важен компонент е водоплътността на пародифузната мембрана. Затова към нея се предвиждат двойнозалепващи самовулканизиращи се ленти. Те уплътняват допълнително пироните, пробиващи мембраната при монтиране на носещите летви. Водоустойчивостта, паропропускливостта, термалната стабилност, устойчивост на стареене и механична здравина са сред свойствата на пародифузните мембрани, предлагани от Тондах.

Качеството на пародифузната мембрана се обуславя в голяма степен от материала, от който е изработена. Тондах предлага трислойна структура на пародифузните си мембрани, което гарантира оптимално качество. Най-горният слой на мембраната дава UV защита, средният - отговаря за паропропускливостта и водоустойчивостта, а най-долният е предвиден за механичната защита на фолиото от вътрешната страна.

Още за предимствата на системни покривни решения Тондах можете да научите, като посетите този линк.