Какво е декарбонизацията?

Публикувано на 09/03/2023 от Ирена Петрова | Последна редакция на 14/03/2023 | Видяно 657 пъти

Напоследък много се говори за декарбонизация - на двигателя, на икономиката, на енергийния сектор. Най-общо декарбонизацията се свързва пряко с борбата срещу изменението на климата. Но какво точно представлява тя? Какви цели са поставени в това отношение? Как работи тя на практика? Това е темата на днешната ни статия.


Декарбонизация

Думата декарбонизация се отнася до всички мерки, чрез които даден бизнес сектор или субект – правителство, организация – намалява въглеродния си отпечатък, предимно своите емисии на парникови газове, въглероден диоксид (CO2) и метан (CH4), за да намали своите влияние върху климата. За да предпазят планетата от затопляне с повече от 1,5°C над прединдустриалните нива, повечето държави имат за цел да достигнат нулево нетно ниво. Тоест всички произведени емисии на парникови газове се компенсират от равно количество емисии, които се елиминират първите. Следователно декарбонизацията ще изисква и усвояване на въглерод от атмосферата чрез улавяне на емисии и подобряване на съхранението на въглерод в земеделските земи и горите.


Зелената сделка

Зеленият преход е сред основните амбиции на ЕС за справяне с глобалното предизвикателство да се ограничат неблагоприятните ефекти на климатичните промени. През декември 2019 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи Европейската зелена сделка, която има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г. Ресурсът на програмата „Следващо поколение ЕС” предоставя възможност да бъдат насочени инвестиции към „позеленяването” на икономиките. Зеленият преход заема водещо място в българския План за възстановяване и устойчивост.


Основни решения за декарбонизация

Един от най-добрите начини за декарбонизация може да се обобщи като „консумирайте по-малко, консумирайте по-добре“. Как? Като се стремим към енергийна ефективност: при отопление на сгради, работа на промишлени предприятия, захранване на нашите автомобили и др. Чрез подчертаване на подход, фокусиран върху развитието на енергийна достатъчност, което включва намаляване на потреблението на енергия. Чрез използване на възобновяеми енергийни източници, които са по-екологични. В краткосрочен и средносрочен план природният газ ще замени по-замърсяващите горива като въглища, използвани за производство на електроенергия и петрол, използвани за отопление. В дългосрочен план зелените газове, биогазът и водородът – възобновяеми и произведени от органични отпадъци например – ще заменят природния газ. Чрез защита на поглъщащите въглерод естествени екосистеми (почва, гори и др.), чрез разработване на технологии за улавяне и съхранение на CO2.

Накратко, публичните органи и заинтересованите страни от индустрията искат да постигнат въглеродна неутралност. И вече има решения за декарбонизиране на нашата икономика. Очакваният резултат? Дълбока промяна в начина, по който произвеждаме и консумираме, всичко това в рамките на едно поколение.

Ако планирате строителство на къща по енергийно ефективен начин, нашите професионалисти ще ви помогнат с изграждането на проекта.Бъди в крак с тенденциите в дома и интериора. Информирайте се първи и напълно безплатно чрез:

Иво Методиев VIP
Цялостен ремонт, София
85 извършени проекта
Радко Радев
Изолация и Саниране, София
24 извършени проекта
Стобис 2000 VIP
Строителство на сгради, София
27 извършени проекта
Младен Георгиев
Покривни услуги, София
21 извършени проекта
Румен Петров
Електроуслуги, София
9 извършени проекта
Качествен ремонт
Ремонт на баня, София
22 извършени проекта