Семплинг кампания

Уникален формат, предоставящ възможност за провеждане на sampling кампания с цел получаване на обратна връзка за даден продукт/услуга след използването им.

Един от най-ефективните формати, за определяне на Product market fit и изграждане на маркетингова концепция за бъдещата комуникация на продукта или получаване на обратна връзка при лансиране на нов продукт.

Етапи на семплинга:

 • Избор на таргет група от професионалисти и/или крайни потребители на база локация и сфера на работа/заявка
 • Изготвяне на Survey за заявяване участие в семплинга/получаване на съответния продукт или услуга
 • Комуникиране на възможността за участие в семплинга чрез подходящ микс от предлагани от Maistorplus рекламни формати
 • Изпращане на продукта до заявилите участие (организира се от рекламодателя)
 • Изготвяне на Survey-анкета за обратна връзка след използване на дадения продукт/услуга. Анкетата включва до 10 въпроса, подадени от рекламодателя. Попълва се от респондентите.
 • Изпращане на survey-анкета до участниците в семплинга. Реализира се напомняща кампания за попълване на анкетата чрез подходящи формати, предлагани от MaistorPlus
 • Комуникиране на изпращане на survey-анкетата до участниците в семплинга чрез подходящи формати, предлагани от MaistorPlus
 • Събиране и анализ на резултатите. Включва статистика за отговорите, свързани с продукта и демографска информация по следните признаци:
  1. Локация
  2. Сфера на работа
  3. Профил на потребителя (специализирана фирма, управител на бригада, майстор на свободна практика, краен клиент)