Google remarketing

MasitorPlus e първата и единствена медия в България, предлагаща позициониране пред своята аудитория чрез Google Remarketing. Форматът позволява надграждане на всяка premium кампания в медията чрез CPC купуване. По този начин достигате до профилираната аудитория на MaistorPlus и NapraviSam и извън самите сайтове посредством най-голямата онлайн рекламна мрежа -Google Display Network.

 

Иновацията потенцира предимставта на всеки от двата метода (premium CPM & CPC) и осигурява високи резултати във всички ключови параметри на онлайн позиционирането:

Закупуване:

Определя се общ бюджет за формата за целия период на кампанията, достигащ стойност до 15% от общата нет стойност на кампанията (Premium + Google Remarketing).

Нашият сертифициран Google Adwords екип управлява кампанията за постигане на максимално ефективно покритие на аудиторията, най-изгодна крайна цена за клик и висок трафик към сайта на рекламодателя.

Резултати:

Кампаниите, надграждани с Google Remrketing повишават резултатите за Reach и реализирани кликове със 150% до над 300%! Case studies и повече детайлна информация за формата може да видите тук.

Type Banner Size Max. size Formats
Square and rectangle Small square 200 × 200 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Square and rectangle Vertical rectangle 240 × 400 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Square and rectangle Square 250 × 250 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Square and rectangle Triple widescreen 250 × 360 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Square and rectangle Inline rectangle 300 × 250 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Square and rectangle Large rectangle 336 × 280 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Square and rectangle Netboard 580 × 400 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Type Banner Size Max. size Formats
Skyscraper Skyscraper 120 × 600 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Skyscraper Wide skyscraper 160 × 600 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Skyscraper Half-page ad 300 × 600 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Skyscraper Portrait 300 × 1050 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Type Banner Size Max. size Formats
Leaderboard Banner 468 × 60 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Leaderboard Leaderboard 728 × 90 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Leaderboard Top banner 930 × 180 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Leaderboard Large leaderboard 970 × 90 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Leaderboard Billboard 970 × 250 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Leaderboard Panorama 980 × 120 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Type Banner Size Max. size Formats
Mobile Mobile banner 300 × 50 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip
Mobile Large mobile banner 320 × 100 150 Kb gif, jpg, png, swf, zip