Директна реклама

Лично съобщение до професионалистите:

Цена – 1.00лв/контакт.

Включва таргетиране по един от параметрите – локация или сфера на дейност. За таргетиране по двата параметра се доплаща 0.50лв/контакт.

Лично обаждане до професионалисти/клиенти на MaistorPlus:

Цена - 7.00лв./контакт.

Форматът представлява предаване на информация за продукт/актуално предложение в разговор, проведен по телефона от нашия екип "Връзки с клиенти"

Позициониране в автоматичните съобщения:

Форматът предоставя възможност за позициониране в персоналните съобщения, изпращани до потребителите на MaistorPlus.

Формат: Лого + текстови линк до 200 символа. Цена на 1000 ел. писма – 20лв.

Персонализирани автоматични съобщения:

Автоматично изпращане на персонализирано съобщение до всеки потребител на MaistorPlus, непосредствено след пускането на заявка за строително ремонтни дейности, предполагащи използване на предлаганите от рекламодателя продукти.

Форматът позволява позициониране на марката в съдържание с висока добавена стойност за потребителите и възприемане на рекламодателя като партньор на потребителите в предстоящите строителни или ремонтни дейности. Ключово предимство на формата е повишаване на доверието на потребителите, което е от ключово значение за предстоящия избор на продукти/услуги.

Формат: Лого, до 6 изображения + текстови линк и текст до 200 думи.

Цена на месец – 1550лв. Среден брой изпращани съобщения месецчно - 1200.

Цена на месец за съобщения в до две категории по избор (например "ВиК" и "Ремонт на Баня") – 750лв. Среден брой изпращани съобщения месецчно - (в зависимост от избраните категории).
 

Viber/SMS съобщения 

Форматът представлява предаване на информация за продукт/услуга/актуално предложение чрез изпращане на съобщение по Viber или чрез SMS до потребителите, регистрирани в MaistorPlus. Таргетирането може да се осъществи, както към крайни клиенти, така и към професионалисти.

Цена – 2.00 лв/контакт, с включена минимална бройка от 500 съобщения.

Цена за допълнително таргетиране – 3.00лв/контакт.