Софтуер спестява от 5 до 10 % разходи за 6 месеца

Публикувано на 11/10/2016 от Розалинa Думанова | Последна редакция на 11/10/2016 | Видяно 1 692 пъти

Управлението на сгради е основна част от съвременния устойчив и модерен бизнес. Съвкупност от множество фактори, то е основата на фасилити мениджмънта и основен помощник на компаниите в оптимизирането на услугите. Правилното управление на разходите и договорите в управлението на сгради може да се превърне в основно конкурентно предимство.

  • Система за управление и контрол на разходи и договори, „КОНТРО” се състои и разпространява на модули. Той се фокусира върху различните бизнес процеси и дава възможност на всички участници в процеса да се включат с оторизирано ниво на достъп. Софтуерът е интуитивен, интерактивен, лесен за използване и позволява бързо внедряване в рамките на 1 седмица.
  • Едно от основните предимства на „КОНТРО” е функционалността, която се базира на предварителното одобрение на всеки разход, договор или анекс към него в организацията. Това е възможно по електронен път и така достига до съответното оторизиращо ниво на всички разходи и договори. Всеки ключов служител, който има отношение към разхода или договора, може да даде коментари и да поиска промяната на ключови параметри - цена, срокове, отстъпки, гаранции.
  • Софтуерът автоматизира процеса по предварително обсъждане и одобрение на всеки разход и/или договор, следи за изпълнението на ключови събития, изпраща съобщения за изтичане и етапи по договори и следи плащанията/приходите.

Важна стъпка е последващия контрол върху разлики на одобрени и реално направени разходи, както и съпоставка с бюджетираните разходи на ниво разходен център или отдел. От основно значение е възможността за достъп на клиенти по договорите до функционалността на софтуера като им се дава достъп до определени етапи на изпълнение на дейностите, одобрение или коментар.


Софтуерът „КОНТРО” - управление на сгради и успешен фасилити мениджмънт

Софтуерът „КОНТРО” е създаден от професионалисти с дългогодишен международен опит в областта на одита и счетоводството. Благодарение на него компаниите могат да осъществяват предварително одобрение на всички разходи и договори в организацията. Максимално са улеснени сравнението и контрола на одобрени и реално направени разходи.

  • „КОНТРО” позволява съпоставка в реално време между бюджетирани и реално извършени разходи. Благодарение на софтуерния продукт е възможно да се правят бързи справки за минали периоди, направени различни видове разходи, както и да се проследи изпълнение на етапи и бюджети по договори и анекси.
  • Едно от най-големите предимства на продукта е възможността за намаляване на разходите в организацията с минимум 5% в рамките на 6 месеца.
  • Управлението на сгради и успешният фасилити мениджмънт е улеснен максимално от софтуера, който дава възможност за съпоставка на одобрени и реално договорени параметри по разходи и договори. Предварителното електронно одобрение на всички разходи и ключови параметри по договорите, както проследяването на изпълнението на етапите, плащания или постъпления улеснява цялостната дейност на компанията.
  • Конференцията „Фасилити мениджмънт: реализация в България“ предлага уникална възможност за всички заинтересовани страни да се запознаят с тенденциите в поддръжката на сгради и активи.
  • С представянето си, „КОНТРО” ще представи опции за спестяване на значителна част от годишните разходи на компаниите от индустриалното производство, обществените сгради, бизнес и жилищни комплекси.

Софтуерното решение ще предложи възможности за подобряване отношенията на компаниите с клиентите, като позволява висока прозрачност и предоставя достъп до техните разходи и договори с подизпълнители.  По този начин спомага за изграждане на стабилно доверие и трайни партньорски отношения в бизнеса.