Как се роди идеята?

Подобно на Вас и ние често сме се сблъсквали с многобройни проблеми и трудности, когато сме търсили майстор за ремонтна дейност в дома. След седмици преглеждане на обяви, търсене и проучване, загубено време и пари, все пак се е случвало да намерим точния, отговарящ на изискванията на проекта ни, изпълнител.

“Майстор+ е нашият отговор на проблема, къде и как да намерим подходящ професионалист.”
Стоян Иринков | MaistorPlus
Boris Sanchez | MaistorPlus

В съвместната ни работа с майсторите научихме много за тях - за това колко им е трудно да намират нови клиенти и да създадат репутация на базата на качество и цена.

И така необходимостта от онлайн пространство, което да бъде полезно и за майстори, и за клиенти, започна да става все по-осезаема.

Поставихме си съвсем ясна цел: да стимулираме качественото изпълнение на работата и в същото време да създадем нов, положителен образ на майстора.

“Вярваме, че това ще е Плюс и за двете страни!”