Бизнес снимка на Стоянов в MaistorPlus

Добре дошли в бизнес страницата на Стоянов

Огромен професионален опит в строителството - близо 30 години. Пряко свързан и компетентен с организацията и технологията при изпълнението на всички кагегории СМР.

Топ дейности:

Разбери повече

Опит:

Принципен и перфекционист по отношение на качеството и технологията на СМР, точност и коректност с клиентите и възложителите. Работа и диалог с хората.

Специализация и квалификация:

Жилищно, промишлено, социално-битово, ремонти и саниране, пътно, инфраструктура, ВиК, електро, отопление. Управление и организация на строителните процеси.