Бизнес снимка на Control в MaistorPlus

Добре дошли в бизнес страницата на Control

Инвеститорски контрол на строежи и ремонти.Всякакъв вид строителни услуги. Грубо строителство, довършителни работи, ремонти. Над 15години опит в сферата.

Топ дейности:

Разбери повече

Опит:

-Предотвратяване на излишни разходи и некоректни сделки с изпълнители -Контрол върху качеството на строително-ремонтните работи и влаганите материали -Контрол върху качеството и количеството на вложените материали -Контрол върху оферти и актове -Контрол и проверка на комплектността на проектната, конструктивната и архитектурна документация, свързана с изпълнението на строителните работи -Контрол за изпълнението на проектната документация. -Координация и контрол на подизпълнители -Изготвяне на графици за строителния процес и контрол за тяхното изпълнение. -Осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с органите на строителния надзор, строителните техници на обекта, както и с ръководители от други специалности -Други възложени задачи от Инвеститора свързани със строителните работи С натрупаният 15-годишен опит и постоянство в строителството и ремонтите,предлагам покритие на горепосочените изисквания за тази длъжност.

Специализация и квалификация:

Строителство на сгради, ремонти. 15-годишен опит като ръководител на строителни обекти.