Добре дошли на бизнес страницата на инж.Боян Боянов


По образование съм инженер-геодезист. Гарантирам за качеството на изпълнение на всички дейности свързани със СМР, както и с част Геодезия за всеки проект.

Стандартна иконка за категория Геодезически услуги Геодезически услуги е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.


Район на работа:

Трудов стаж


Способност за работа в екип и работа под напрежение,умения за комуникация,търговски и организационни способности, лоялност, коректност, дисциплина.

Умения за вземане на решения и поемане на отговорност.

През годините на трудовата ми дейност съм успял да натрупам достатъчно опит и практика в геодезията и в строителството на сгради.

Специализация и квалификация


Организация и контрол на качеството на изпълнение на СМР на всеки обект,стриктно водене на отчетната документация до завършване и предаване обекта.

- Извършване на  геодезически заснемания и измервания;
- Обработване на информацията от измерванията
- Организира изпълнението на геодезическите работи по време на подготовката, строителството, предав
aнето на обектите.
- Трасиране, контролиране на проектни нива.