Добре дошли на бизнес страницата на Савекс ЕООД


Фирма „Савекс” е на пазара от 2000г. Фирмата предлага на своите клиенти пълен инженеринг в областта на водите и топлоизолациите. Фирмата е тясно специализирана в сферите, в които работи и предлага конкретни решения за всеки проблем, като целта е да се намери оптималното съотношение между качество, цена и сигурност

Стандартна иконка за категория ВиК Услуги ВиК Услуги е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.

Албуми и снимки от проекти:


Последни мнения от клиенти:

Нелия преди 71 месеца за ВиК услуга | Перник

“Боби от фирма "Савекс" е много добър специалист по ВиК услуги.Радвам се ,че намерих този сайт .Това е най добрия начин за намиране на майстор.”

Виж всички мнения

Опит


За да предложим на клиентите си пълен инженеринг в областта на водите и изолациите, ние извършваме проучване и анализ на конкретните условия и специфични проблеми. В зависимост от целите, които трябав ада се реализират, проучванията могат да бъдат:

  • 1. изясняване на инвестиционното строително намерение;
  • 2. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;
  • 3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;
  • 4. проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти - недвижими паметници на културата;
  • 5. геодезически проучвания;
  • 6. технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология - за обекти, при които технологичното решение е определящо;
  • 7. технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;
  • 8. проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;
  • 9. вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности;

Специализация и квалификации


Фирма Савекс предлага проучване, консултации, проектиране, изграждане, оборудване, гаранционно и следгаранционно обслужване на изградените от нас обекти. Офисът на фирмата се намира в гр. Перник, съставът включва висококвалифициран инженерен и изпълнителски персонал.