По-малко вредни вещества във въздуха

По-малко вредни вещества във въздуха

от Реклама

Газификацията намалява със средно 71 тона на ден фините прахови частици, серните и азотните оксиди, въглеродния оксид и летливите органични съединения. Благодарение на битовите и стопански потребители ... Прочети още