Намери изпълнители за Енергийна ефективност - Сливен

Заяви проект

Специалисти по Енергийна ефективност. Локация: Сливен

  • Герганов - Специализирана фирма от Нова Загора

    100% репутация от 1 извършени проекти

    Ние извършваме и предлагаме следните дейности: 1. Проектиране, изграждане, настройка, пуск, поддържане, сервиз и ремонт на отоплителни инсталации на твърдо гориво, биомаса, течно гориво, природен газ, втечнен газ, компресиран природен газ, соларни системи 2. Преустройство на отоплителни инсталации с цел подобряване на енергийната ефективност на същите. 3. Преустройство на котли изгарящи твърдо гориво с възможност да изгарят дървесни пелети и биомаса.

    Виж бизнес профил Покани за проект