Масивна иконка за категория Строителство на сгради

1. Строителство на сгради 1 извършен проект

По специално в сферата на надзор, ново строителство, преградни стени, проектиране на конструкции, укрепване и фундиране, фасади, реставрация. пристройки и надстройки.


Масивна иконка за категория Изолация и Саниране

2. Изолация и Саниране

По специално в сферата на антикорозионна защита, външна изолация, вътрешна изолация, работа за алпинисти, саниране на сгради, хидроизолация.