Добре дошли в бизнес страницата на Ваяни ЕООД

"Ваяни" ЕООД е лицензирана строителна фирма oснована през 2007 година. Основният предмет на дейност e строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Компанията притежава необходимия лиценз и капацитет за извършване на дейността си. "Ваяни" ЕООД извършва обекти от високо строителство, транспортна инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения."Ваяни" ЕООД се налага като надежден партньор, благодарение на високото качество и кратките срокове на изпълнение на обектите на територията на целия Епропейски съюз.

Топ дейности:

Разбери повече

Проекти и снимки:

Опит:

Дългогодишен опит

Специализация и квалификация:

Предметът на дейност на компанията е: - Пълен инженеринг в областта на строителството. - Строително-монтажна дейност в жилищното, общественото и промишленото строителство. - Инфраструктурно строителство.