Добре дошли на бизнес страницата на ET ЕЛ СМАРТ 91


Ние сме бригада специализирана в изграждането на електроинсталации, изграждане на слаботокови мрежи, внедряване на технически средства, системи и услуги за автоматизация и управление на инсталации за отопление, вентилация и климатизация осигуряващи комфорт, системи и продукти за сградна автоматика.

Стандартна иконка за категория Електроуслуги Електроуслуги е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.


Район на работа:

Трудов стаж


Фирмата е създадена през 2006 г.Партнира на клиентите си през всички етапи на изграждане на енергийните им обекти - проектиране, съгласуване и надзор. Удовлетворяване на комплексните изисквания на клиентите, стриктно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснат стремеж за изграждане на отношения на доверие и коректност.

Специализация и квалификация


Изграждане и поддържане на отношения с доставчиците, основаващи се на взаимно изгодно сътрудничество, което повишава възможностите ни за по-ефективна работа.