Добре дошли на бизнес страницата на БГ Строй - Д ЕООД


Бг строй – Д ЕООД започва своето съществуване през 2016 г., като малка строителна фирма за битови ремонти. За периода на своето съществуване фирмата непрекъснато инвестира в нови машини и човешки ресурс, благодарение на което приключва редица обекти с много добро качество при спазване на договорените срокове и нормативните документи. Нашата фирма е сертифицирана от TCL (Transpacific Certifications LTD) по следните стандарти: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Стандартна иконка за категория Покривни услуги Покривни услуги е основна сфера на работа. Разгледайте всички сфери на работа.

Албуми и снимки от проекти:Опит


Управителя на фирмата е с 15 години стаж в извършване на СМР на различни обекти. Фирмена дейност 5 години.

Специализация и квалификации


Разполагаме с екип от следните професионалисти, с квалификация съгласно изискванията на ЗУТ: „БГ СТРОЙ - Д” ЕООД технически ръководител на следните обекти: 1. Ремонт на покрива на сграда № 15 (хранилище 410) във ВР 1179; 2. "Подобряване на експлоатационната годност на УБ Лозенец" Изпълнени СМР - ВАС; 3. „Строително монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по 6 обособени позиции, за ОП №6 „Основен ремонт на детска градина с. Церово““; 4. „СМР на общински сгради в Община Своге по обособени позиции“ – ОП №5 “Oсновен ремонт на кметство с. Миланово”; 5. „СМР на общински сгради училища и детски градини на територията на община Своге по шест обособени позиции“, за ОП №1: “Основен ремонт кметство с. Владо Тричково“.; 6. "Ремонт на здравна служба с. Голяма вода", община Самуил; 7„Строително- ремонтни дейности на обект на община Берковица по три обособени позиции“, Обособена позиция № 2 „Основен ремонт на покрив на сградата на Детска ясла гр. Берковица“. 2. „Координатор по безопасност и здраве” - инж. Магда Кръстева Гръкова Висше образование – ПГС (промишлено и гражданско строителство) 1976 г., диплом №006836, ВИСИ – София. От 03.08.2016 г. – до момента „БГ СТРОЙ - Д” ЕООД – Координатор по безопасност и здраве. Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве № 47/22.01.2020 г., издадено от „ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД 3.Отговорник по качеството - инж. Коста Атанасов Толоев Висше образование – ПГС (промишлено и гражданско строителство) 1992 г., диплом № 000296, ВИАС – София. От 03.08.2016 г. – до момента „БГ СТРОЙ - Д” ЕООД - Отговорник по контрола на качеството. Удостоверение за контрол върху качеството в строителството №48/22.01.2020 г., издадено от „ЛОТ- КОНСУЛТ” ЕООД.

Допълнително


Барзина,Качество,Гаранция, Коректност,Уважение,Отговорност, Честност, Хигиена на труда,Kaчесто на материалите и много други