* Подробни резултати от тестовете за тип въздухопречиствател Daikin:

Последна редакция на 05/03/2024 от Детелина Шишкова
Източник | Видяно 433 пъти

„Устройството Daikin MCK55WVM (търговско наименование MCK55W), тествано от Института Пастьор де Лил, премахва 99,996% от човешкия коронавирус HCoV-229E за 2,5 минути, при режим на работа „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем 0,47 m³, без въздушна циркулация). Човешкият коронавирус HCoV-229E се различава от вируса, отговорен за COVID-19, SARS-CoV-2, но принадлежи към същото семейство коронавируси.“

„Устройството Daikin MC55WVM (търговско наименование MC55W/VB), тествано от Института Пастьор де Лил, премахва 99,98 % от човешкия коронавирус HCoV-229E за 2,5 минути, при режим на работа „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем 1,4 m³, без въздушна циркулация). Човешкият коронавирус HCoV-229E се различава от вируса, отговорен за COVID-19, SARS-CoV-2, но принадлежи към същото семейство коронавируси.“

„Устройството Daikin MCK55WVM (търговско наименование MCK55W), тествано от Института Пастьор де Лил, премахва 99,986% от вируса на грип Инфлуенца А подтип H1N1 за 2,5 минути, при режим на работа „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем 0,47 m³, без въздушна циркулация).

„Устройството Daikin MC55WVM (търговско наименование MC55W/VB), тествано от Института Пастьор де Лил, премахва 99,93% от вируса на грип Инфлуенца А подтип H1N1 за 2,5 минути, при режим на работа „турбо“ скорост в лабораторни условия (херметична камера с вътрешен обем 0,47 m³, без въздушна циркулация).“

За повече информация, моля, посетете:

Иновации на Daikin за качеството на въздуха в помещенията:  

https://www.daikin.bg/bg_bg/about/daikin-innovations/indoor-air-quality.html

Уеб страница на продукта за пречистване на въздуха на Daikin:

https://www.daikin.bg/bg_bg/solutions/for-your-home/air-purification.html

Информация за технологията на Daikin Flash Streamer:

https://www.daikin.eu/en_us/about/daikin-innovations/indoor-air-quality/for-your-home/daikin-streamer-research-institute/streamer-technology.html

Уеб страница на Института Пастьор де Лил: www.pasteur-lille.fr

Свързано:

Институтът Пастьор де Лил оцени ефективността на въздухопречиствателите на Daikin срещу респираторни вируси