СОР като сравнителна характеристика е валиден само при определен работен режим и при дефинирани температурни условия, които варират в рамките на годината. При проектирането на инсталация с термопомпа трябва да се вземе под внимание работата и през цялата година. За целта отдадената през цялата година топлина се разглежда в съотношение с използваната от термопомпената инсталация електрическа енергия за същия период от време. При това под внимание се взима и електроенергията необходима за помпи, управления и т.н. Резултатът се означава като годишно работно число. За да имате наистина ефективна отоплителна система с термопомпа от съществено значение е консултацията със специалисти и изготвянето на индивидуален проект на инсталацията, съобразен с условията на място и изискванията на ползвателите.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички