COP заслужава особено внимание

Последна редакция на 30/05/2020 от Реклама
Източник | Видяно 187 пъти

СОР е краткото обозначение за "Coefficient of Performance" – коефициент на трансформация – и измерва ефективността на термопомпата при определени параметри. Тоест при определена температура на външния въздух и точно дефинирана температура на подаване в отоплителната система. При техническите данни на термопомпите въздух/вода работните температури се обозначават със съкращения, например A2/W35 означава, че посоченият СОР е измерен при температура на въздуха 2°C и температурата на подаване на термопомпата към инсталацията е 35°C. "A" идва от английската дума за въздух "Air", а "W" е означението за вода, от “Water” на английски.

COP всъщност е съотношението между произведената топлина и вложената електрическа енергия. За да работи термопомпата въздух-вода е необходима електрическа енергия. Топлината се извлича от въздуха навън посредством хладилен агент, който при сравнително ниски температури става на пара. Компресорът в термопомпата компресира газообразният хладилен агент, което води до значително повишаване на температурата и отделената при този процес топлина  се предава на отоплителната инсталация. Когато това се случи, благодарение на експанзионния вентил, налягането се понижава до изходното ниво. Така кръговратът се затваря и процесът започва отново. Именно за работата на компресора е необходим ток.

Основният извод е: колкото по-висока е стойността на СОР, толкова по-малко ток изразходва термопомпата, т.е. така ефективността е по-голяма.

Когато сравнявате COP-стойностите винаги трябва да внимавате работните параметри да са еднакви, т.е. посочените температури на въздуха и водата при различните уреди да са едни и същи.

Свързано:

Термопомпи въздух-вода: какво издава тяхната ефективност

Избери от над 5200 майстори и фирми за твоя ремонт
И вземи ваучер за пазаруване в