Когато започнете да обзавеждате празния си дом, пред себе си имате едно чисто бяло платно. Представете си, че сте художници и започнете да творите. Възможностите пред вас са безкрайни:

  • Стартирайте с произведение на изкуството. Изберете си картина в любимите си цветове, на обичан от вас артист например. След това е изключително лесно да се водите от използваните в нея нюанси  при подбора на основните си мебели.
  • Декоративни възглавнички, пердета, тапицерия – всичко би могло да тръгне от един най-обикновен пейзаж или портрет.
  • Килимът също може да бъде отправна точка. Помислете и за материите и шарките, които искате да използвате. 

Разполагате ли с идея в главата си, вече ще фокусирате за секунди вписващите се в нея предмети от магазина. Вземете нещо шарено за акцент и подредете всичко останало спрямо него.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички