Археологически проучвания

Градина

След 35 годишно прекъсване, през 2014г., благодарение на финансовата подкрепа на община Павликени, сътрудничеството с Регионалния исторически музей Велико Търново и университет „Св. Кирил и Методий”, разкопките в Античния керамичен център бяха подновени.

Към днешна дата археологическите експедиции се извършват от доброволци, които имат интерес и гражданско отношение към миналото на нашите земи и бъдещето на културното ни наследство. Ако вие сте специалист в сферата на компютрите или счетоводството, фотографията, организирането на културни събития, рекламата или просто обичате историята и вековното богатство, то без никакъв проблем може да се включите в полезната дейност на Античния керамичен център.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички