По-подходящ е за по-малка площ

Съветник за дома Източник

Макар да е приложим към жилищни и бизнес сгради, плоският покрив често е предпочитан за обекти с по-малка площ, като гаражи например. Леките материали, използвани за направата му, както и нуждата от чест ремонт, са причина специалистите да спорят до колко е подходящ за по-големи постройки.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички