Снимки и реализирани проекти(1):

откриване на течове с термокамера

откриване и отстраняване на течове с термокамера