Разберете повече за нас

ел.част на зърнобаза Агробул Разград,ел.част каменна кариера с.Тертер,косинус Фи регула-

тори "Хан Аспарух" Исперих,Исперих БТ,"Арма"-Лозница,Месокомбинат-Разград,"Сердика"-

Разград,"Химик"-Разград и др.19броя Трафопостове в област Разград и 2бр.трафопостове в

гр.Търговище,ел.инсталации на 2 четириетажни жилищни сгради в Бяла-Варненско и др.

Опит:

  • 31год.-Електроенергетика ел.инженер

Специализация и Квалификация:

Електроенергетика,пета група по безопастност,курс "Работа под напрежение и издаване на наряди" и др.