Добре дошли в бизнес страницата на КИПС - Коста Костов

Фирмата извършва ремонт, монтаж и пусковоналадъчни работи на топло преносни мрежи, абонатни станции, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове под налягане трета и четвърта категория, парни и водоенергийни котли, отоплителни инсталации, вентилации, спринклерни инсталации, направа на покривни конструкции, хидроизолации, топлоизолации, кофражи, бетонови работи, зидарии, мазилки, облицовки, настилки, бояджийски работи и други стоително-монтажни работи.

 

Топ дейности:

Разбери повече

Проекти и снимки:

Опит:

През годините ЕТ „КИПС – КОСТА КОСТОВ” е участвала в множество търгове, конкурси и обществени поръчки за изпълнение на строително-ремонтни и монтажни работи.

Фирмата е един от основните изпълнители на строително-монтажните работи на територията на:

1. „ФИКОСОТА-СИНТЕЗ” ООД гр.Шумен
• Изграждане на отоплителна инсталация, вентилации, система за сгъстен въздух и спринклерна инсталация на Цех за производство на хигиенни продукти в Логистичен център и Административната сграда;
• Изграждане на външен газопровод и котелно;
• Направа на метални конструкции;
• Изграждане на тръбопроводи и подвръзка машини и съоражения в цеховете;

2. „НОВО СТЪКЛО” АД гр.Нови Пазар.
• Играждане на складово стопанаство – резервоар за газ пропан-бутан за захранване на фидери с гориво и изпарителна инсталация;
• Изграждане на тръбопроводи в цех Ванна пещ;
• Изграждане на тръбопроводи от неръждаеми тръби;
• Направа на различни видове метални конструкции;
• Изолация по тръбопроводи и полагане на обогревен кабел;

3. „ЛАВЕНА” АД гр,Шумен.
• Изграждане на Разпределителен газопровод – ТЕЦ – ШУМЕН – Газомерен възел;
• Газификация и преустройство на котелно и бойлери;
• РСМР в Администартивната сграда – полагане на гипсокартон, мазилки, боядисване по стени и тавани;
• Изолации по тръбопроводи.

4. „УСПЕХ-МЕТАЛПРИНТ ССБ” ЕООД
• Разпределителен газопровод и ГРП;
• Газификация на цех – вътрешна газопроводна инсталация и горелки;
• Инфрачервено газово-керамично отопление на административна сграда.

5. „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД
• Хидроизолации и изолации по тръбопроводи;
• Изграждане на вентилации, спринклерна и дренчерна инсталаця.

6. „БУРГАС ВАР” ЕООД гр.Бургас
• Укрепване на скипова линия на варова пещ;
• Реконструкция на производствена инсталация Питател ОМ 51 и Трошачка челюстна в Кариера в с.Добромир.

През тези двадесет и три години от създаването на фирмата, ЕТ„КИПС – КОСТА КОСТОВ” се е утвърдила като коректен партньор за свойте клиенти и инвеститори.

Специализация и квалификация:

  • ремонт, монтаж и пусковоналадъчни работи на топло- преносни мрежи;

 

  •  изграждане на абонатни станции, тръбопроводи за пара и гореща вода,  съдове под налягане трета и четвърта категория, парни и водоенергийни котли;

 

  •  изграждане на отоплителни инсталации, газификация, вентилации, системи за сгъстен въздух, спринклерни инсталации;

 

  • направа на покривни конструкции;

 

  • хидро и топлоизолации;

 

  • кофражи и бетонови работи, зидарии, мазилки, шпакловки, армировки;

 

  • полагане на облицовки, настилки и бояджийски работи;