Разберете повече за мен

Доставка на йонообменни смоли -анионити и катионити за омекотяване и дейонизация на вода.Разполагаме и с активен въглен и хидраантрацит.

Опит:

цените ни са много добри и разполагаме винаги количества в наличност.

Специализация и Квалификация:

специалист водообработка,пречистване отпадни води както и питейни