Подходяща ли е сградата за термопомпа?

Партньори Къщи Отопление Източник

Преди да решите да се отоплявате с термопомпа, първо трябва да си зададете въпроса, дали сградата или жилището Ви са подходящи за този тип инсталация. Какви отоплителни тела са налични или предстои да изберете? Ако става въпрос за ново строителство с добри енергийни параметри на сградата, препоръчително е да се изгради инсталация подходяща за максимална температура на подаване 35°С. Това е основното правило за икономичната работа на термопомпата. Подходяща система в този случай например е подовото отопление, което работи с ниска температура на водата и има голяма площ за отдаване топлина. Така си осигурявате равномерно отопление на помещенията и много приятен комфорт вкъщи.

Причината за високата ефективност при ниска температура на подаване се обяснява лесно: термопомпата използва топлина от околната среда, в случая въздуха, за се постигне изпаряване на хладилния агент. Впоследствие образувалите се пари се компресират, при което силно се загряват. Отделената при този процес топлина се използва за отопление и подгряване на топла вода за битови нужди. Ако температурата на подаване към инсталацията е ниска, термопомпата използва по-малко енергия за процеса на компресиране. Когато разликата в температурата на външния въздух и на подаване към инсталацията е голяма, термопомпата се нуждае от повече електрическа енергия за да осигури комфортно отопление на жилището, това съответно повишава разходите.  

Когато става въпрос за старо строителство със съществуващи отоплителни тела термопомпата също е подходящо решение при определени условия. За ефективната работа на инсталацията отново е важно отоплителните тела да са с голяма площ, за да се справят с възможно най-ниска температура на подаване от термопомпата. Тъй като често по-старите модели радиатори са преоразмерени, това не би трябвало да представлява проблем. Алтернативно отоплителните тела могат да се заменят от нови с по-голяма площ.

Ключовото правило и тук е: колкото по-малко енергия е необходима на сградата, толкова по-икономично ще работи термопомпата. Най-важната предпоставка за това е добрата топлоизолация на сградата или жилището.

Намерете изпълнители в следните категории:

Боядисване Ремонт на баня Озеленяване Виж всички